Bliv førstehjælper

Tilmeld dig et fire timers førstehjælpskursus på denne side og bliv førstehjælper i Region Syddanmark eller Region Sjælland.

Så snart du har bestået kurset, bliver du automatisk godkendt som førstehjælper i den region, hvor du er bosiddende.

Efterfølgende vil du blive anmodet om indhentning af en børneattest.

Kurset er et 4 timers Førstehjælp ved hjertestop gennem Dansk Førstehjælpsråd. Indholdet er følgende:

  • Førstehjælpens 3 hovedpunkter
  • Bevidsthedstilstand
  • Overlevelseskæden
  • Vurdering af personen og livreddende førstehjælp – herunder ABC metoden og fjernelse af fremmedlegemer i luftvejene
  • Tilkald hjælp – råb på hjælp, 112 eller kontakt egen læge
  • Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning, tilskadekomne med normal vejrtækning herunder sideleje
  • Hjerte-Lunge-Redning (HLR)
  • Brug af hjertestarter (AED)

BEMÆRK  Der vil ikke være forplejning under kurset, men du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Husk også praktisk tøj.

------------------------------------------------------------------------------

Oprettelse af nye kurser

Når de sidste to kurer i december er afviklet, er puljen desværre opbrugt for i år.

Du er også velkommen til at tage kurset andre steder, du skal blot sikre dig, at kurset som minimum er et 4 timers Førstehjælp ved Hjertestop og at der udstedes bevis fra Dansk Førstehjælpsråd.

 

Kurserne er sponsoreret af Østifterne. 

DFH_logo_farve_payoff_V